4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7 Mart 2013 Perşembe

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları,  4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları indir,  4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları yükle,  4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

2012–2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……………………İLKOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ

4. SINIF II. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 Adı/Soyadı:………………………………………..

Sınıfı/Numarası: ………                              …../03/2013                 Notu:………………           Süre:40 dk.

 

 

 

A)Aşağıdaki sözcüklerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.(20P)

1. (       ) Telgraf telefondan önce icat edilmiştir.

2. (       ) İhtiyaçlar isteklerden daha önemlidir.

3. (       ) Şu anda kullandığımız takvim hicri takvimdir.

4. (       ) Miladi takvimin başlangıcı olarak Hz. İsa‘ nın doğumu kabul edilmiştir.

5. (       ) Ailemizin gelir ve giderlerini gösterdiğimiz çizelgeye aile bütçesi denir.

6. (       ) Ürün alırken, reklâmlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.

7. (       ) Toplum için her meslek gereklidir.

8. (       ) Teknoloji alanında buluş, icat yapanlara mucit denir.

9. (       ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.

10.(       )Hayal gücümüzü geliştirmek için sürekli televizyon izlemeliyiz.

 

B)Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(20P)

 

Thomas Edison  -    Cep telefonu   -    reklâm   -    ateş    –    ay    –    bütçe    –     ihtiyaç – Graham Bell   -   TÜKODER   -   Newton

 

 

 

 

 

 

 

1 – İlk insanlarda aydınlatma ……………   bulunmasıyla başlamıştır.

2 – Hicri takvim, ……………………………………. Yılı esas alınarak yapılmıştır.

3 – Telefonu ……………………………… icat etmiştir.

4 – Yemek, barınmak, uyumak birer ……………  tır.

5 – Tüketici haklarını korumak için kurulmuş derneğin adı……………………………………..’dir.

6 – Ürünleri tanıtmak ve ürünlerin satışını sağlamak için ………………………..……….. yapılır.

7 – Aileye ait sabit gelir ve buna bağlı olarak giderleri gösteren listeye ………….……….. denir

8 – Ampulü …………………………….icat etmiştir.

9 – İletişin alanında yapılan teknolojik ürünlerin en yaygın kullanılanı ……………………….. dur.

10 –  Yer Çekimi Kanunu’nu ünlü bilim adamı ….………….bulmuştur.

 

 

C)Aşağıdaki sorulardan doğru cevapları işaretleyiniz.(4P)

 

1)Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan

değildir?

A-Ses kirliliği               B-Çevre kirliliği             C-Depremler ve sel           D-Işık kirliliği

 

2) Takvimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde Hicri Takvimden önce Miladi Takvim kullanılmaktaydı.

B) Miladi Takvim Güneş yılına göre düzenlenmiştir.

C) Cumhuriyet’ten sonra Hicri Takvim yerine Miladi Takvim kullanılmıştır.                                                                                                      D) Hicri Takvim Ay yılına göre düzenlenmiştir.

 

3) Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

A)Rumi takvim             B)Hicri takvim             C)Miladi takvim           D)12 hayvanlı takvim

 

 

4) İhtiyaç sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en doğru şekilde verilmiştir?

A-İnsanı mutlu eden davranışların tümüdür.                B-İnsan hayatı için gerekli olan şeydir.

C-Her insanın yapmaya mecbur olduğu şeylerdir.         D-Yerken mutluluk duyduğumuz yiyeceklere verilen addır.

 

5) Ülkemizde Hicri Takvim yerine miladi takvim kabul edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yeniliğe ihtiyaç olması                                             B-Hicri takvimin yanlış olması

B-Uluslar arası ilişkileri kolaylaştırması                      D-Avrupa ülkelerine duyulan hayranlık

 

6) “Miladi takvim…………….yılına göre düzenlenmiştir.”ifadesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi yazılırsa  ifade doğru olur?

A-ay                B-güneş                        C-Dünya                       D-Yıldız

 

7) Müslümanlar,  hangi olayı takvimlerine başlangıç tarihi olarak kabul etmişlerdir?

A)   Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü          B)   Hz. Muhammed’in ölümünü

C)   Hz. Muhammed’in doğumunu                                         D)   Hz. İsa’nın doğumunu

 

8) Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?

A) Dumanla haberleşme                                        B) Boruyla haberleşme

C) Postayla haberleşme                                         D) Güvercinle haberleşme

 

9) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir üründe aranılan bir özelliktir?

A) Karmaşık bir ürün olması.                          B) İnsanların hayatını kolaylaştırması.

C) Çalışırken çok enerji harcaması.                D)  Pahalı olması.

 

10) Aşağıdaki teknolojik gelişmelerin hangisi sağlıkla ilgili değildir?

A)Steteskop                B)Röntgen cihazı          C)Diyaliz makinesi        D)Projeksiyon

 

 

11) Miladi Takvimin başlangıcı sayılan olay nedir? (5P)

 

 

 

12) Ortadan çok dar bir boğazla birbirine bağlanan iki ayrı cam bölmeden oluşan saat türünün adı nedir? (5P)

 

 

 

 

13) Aşağıda verilen alanlarda geliştirilip kullanılan teknolojik araçlara 2’şer örnek veriniz. (10P)

İletişim            : 1 -                                         2 -

Temizlik           : 1 -                                         2 -

Sağlık              : 1 -                                         2 -

Eğitim              : 1 -                                         2 -

Ulaşım             : 1 -                                         2 -

 

 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

0 yorum:

Yorum Gönder